запомням

запомням
гл. - помня, не забравям, спомням си, запаметявам, задържам в паметта си, заучавам, забелязвам
гл. - припомням си

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • запаметявам — гл. запомням, не забравям, задържам в паметта си, помня, спомням си, забелязвам гл. научавам наизуст …   Български синонимен речник

  • заучавам — гл. научавам, усвоявам, запаметявам, запомням …   Български синонимен речник

  • помня — гл. не забравям, спомням си, запаметявам, запомням, имам на ум, задържам в паметта си, не съм забравил, запомнил съм, забелязвам, сещам се, на ума ми е гл. припомням си гл. обръщам внимание на, спазвам …   Български синонимен речник

  • припомням си — словосъч. спомням си, досещам се, подсещам се, идва ми на ума, сещам се, теква ми, хрумва ми, възстановявам в паметта си словосъч. помня, запомням …   Български синонимен речник

  • спомням си — словосъч. припомням си, възстановявам в паметта си, сещам се, досещам се, подсещам се, идва ми на ума, възкръсва в съзнанието ми, хрумва ми, теква ми словосъч. помня, запомням …   Български синонимен речник

  • схващам — гл. разбирам, възприемам, догаждам се, подразбирам, разумявам, прозирам, досещам се, проумявам, имам впечатление, добивам представа, отгатвам, съзирам, долавям, научавам, съзнавам, осъзнавам, виждам ясно, имам ясна представа, усещам гл. запомням …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”